IBC Liners

IBC Liners

W TPS Rental Systems jesteśmy nie tylko dostawcami produktów, lecz przede wszystkim specjalistami w branży. Współpracujemy z firmami o różnej wielkości i ze wszystkich branż. Każda firma może pomóc w kupnie wkładu kontenerowego, lecz TPS może pomóc w dostarczeniu rozwiązań technicznych, produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta.

Mamy w ofercie ponad 50 rodzajów wkładów (o pojemności 250, 500 i 1000 litrów) - jasne dla zastosowań spożywczych i niespożywczych, niebieskie dla rynku żywności w Wielkiej Brytanii, folie ochronne tworzące barierę dla produktów wrażliwych na światło i tlen, jak również wkłady aseptyczne i w irradiated sterylne.

Uzasadnienie biznesowe:

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia, zwiększenie wydajnośćci produktu, poprawa higieny, oszczędności w kosztach czyszczenia kontenerów, redukcja kosztów pakowania i transportu.