"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Język: PL

Kontenery IBC z systemem grzewczym

System grzewczy firmy TPS został stworzony, aby podnosić i utrzymywać temperaturę zawartości wkładów na określonym i stałym poziomie podczas ich opróżniania.

System grzewczy firmy TPS składa się z dwóch głównych komponentów: silikonowej maty grzewczej i elektronicznego systemu regulacji temperatury.

Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia wystarczy podłączyć kontener, a tym samym matę grzewczą, do gniazdka sieciowego i ustawić regulator na właściwą temperaturę.

Czujnik temperatury znajduje się w pobliżu powierzchni maty i mierzy temperaturę powierzchni, która z kolei dotyka wkładu kontenera, a tym samym produktu. Zarówno mata grzewcza jak i jednostka sterująca posiadają znak CE. Przyrząd do zawieszania na odwrocie regulatora umożliwia umieszczenie go na górnej krawędzi kontenera dla ułatwienia odczytu. System ten stanowi rozwiązanie obniżające koszty, gdyż nie wymaga zapewnienia wysokich temperatur w pomieszczeniu.

Oferujemy także matę grzewczą ze zintegrowanym termostatem o temperaturze wynoszącej maks. 50°C. Produkt ten umożliwia korzystanie z systemu bez stosowania przyrządu do regulacji temperatury. Jest idealny dla produktów niewymagających zmian temperatury.

Specyfikacja w formacie PDF do pobrania