Product Search Results by Type: Stal

TPS Unifold 1000

Zaprojektowany z myślą o składowaniu i transporcie produktów płynnych. Zaawansowane właściwości kontenera IBC typu TPS UnifoldTM 1000 pozwalają wyeliminować wady konkurencyjnych systemów Bag in Box dla kontenerów IBC. Kontener IBC typu Unifold jest idealnie dostosowany do wysokiego standardu higienicznego, jaki jest wymagany w przypadku żywności, kosmetyków i artykułów higienicznych.

TPS Unifold 500

Kontener IBC typu TPS UnifoldTM 500 opiera się na tej samej koncepcji, którą zastosowano w przypadku kontenera TPS 1000 litrów bez części luzem. Został zaprojektowany na potrzeby transportu mniejszych ilości, gdzie najistotniejsza jest objętość przeznaczona do transportu lub oszczędność miejsca. Dla łatwiejszego przemieszczania kontener IBC firmy TPS został przystosowany do europalety 800 x 1200.