"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Język: PL

TPS FC 1000 litrów zbiornik IBC ze stali nierdzewnej 304 z certyfikatem UN

FC zbiornik IBC (1000 litrów) ze stali nierdzewnej 304 z certyfikatem UN

Do transportu i przechowywania niebezpiecznych cieczy w grupach pakowania UN 2 i 3, a także cieczy innych niż niebezpieczne, artykułów spożywczych, specjalnych chemikaliów, farb i rozpuszczalników.

Specyfikacja