IBC Liners

W TPS Rental Systems jesteÅ脗聸my nie tylko dostawcami produktów, lecz przede wszystkim specjalistami w branży. WspóÅ脗聜pracujemy z firmami o różnej wielkoÅ脗聸ci i ze wszystkich branż. Każda firma może pomóc w kupnie wkÅ脗聜adu kontenerowego, lecz TPS może pomóc w dostarczeniu rozwiÄ脗聟zaÅ脗聞 technicznych, produktów i usÅ脗聜ug dostosowanych do potrzeb klienta.

Mamy w ofercie ponad 50 rodzajów wkÅ脗聜adów (o pojemnoÅ脗聸ci 250, 500 i 1000 litrów) - jasne dla zastosowaÅ脗聞 spożywczych i niespożywczych, niebieskie dla rynku żywnoÅ脗聸ci w Wielkiej Brytanii, folie ochronne tworzÄ脗聟ce barierÄ脗聶 dla produktów wrażliwych na Å脗聸wiatÅ脗聜o i tlen, jak również wkÅ脗聜ady aseptyczne i w 100% sterylne.

Uzasadnienie biznesowe:

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia, zwiÄ聶kszenie wydajnoÅ聸ci produktu, poprawa higieny, oszczÄ聶dnoÅ聸Ä聡 w kosztach czyszczenia kontenerów, redukcja kosztów pakowania i transportu.

Kompletny system, który z Å聜atwoÅ聸ciÄ聟 może obsÅ聜ugiwaÄ聡 jedna osoba

WkÅ聜ady typu form-fit

Standardowe wkÅ聜ady

WkÅ聜ady metalizowane

RozwiÄ聟zania aseptyczne

WkÅ聜ady do systemu Autofill - kliknij na obrazek, aby dowiedzieÄ聡 siÄ聶 wiÄ聶cej

RozwiÄ聟zania na zamówienie

NapeÅ聜nianie przy sterylizacji parowej

WkÅ聜ady specjalistyczne

WkÅ聜ady bÄ聶bnowe

Ponad 50 różnych wkÅ聜adów do bÄ聶bnów i kontenerów IBC