Aseptyczne kontenery IBC

Systemy aseptyczne zbiornika IBC ze stali, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

 • Pojemniki do aseptycznego nape?niania, transportu i przechowywania

  Oferowane przez TPS aseptyczne pojemniki wielokrotnego u?ytku IBC stanowi? efektywn? i przyjazn? dla ?rodowiska alternatyw? dla sk?adowania i transportowania produkt贸w p?ynnych w warunkach aseptycznych.

  Przetw贸rcy ?ywno?ciowi i przedsi?biorstwa pakuj?ce oraz firmy kosmetyczne, farmaceutyczne chemiczne i dystrybutorzy napoj贸w korzystaj? z naszych specjalnych pojemnik贸w i wk?ad贸w aseptycznych IBC oraz armatury aseptycznej.


 • Kontenery IBC wielokrotnego u?ytku i opakowania aseptyczne

  Oferowane przez TPS aseptyczne wk?ady do kontener贸w i pojemniki IBC produkowane s? w rozmiarach 250, 500 i 1000 litr贸w. Pe?en zakres aseptycznych armatur i akcesori贸w do aseptycznego nape?niania
  i opr贸?niania jest dostarczany na rynki Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Europy i Ameryki.

  聲 Sterylne nape?nianie i opr贸?nianie, cz??ciowe lub ca?kowite
  聲 Zgodno?? z normami przemys?u spo?ywczego
  聲 Jednoosobowe nape?nianie i opr贸?nianie
  聲 Sk?adany pusty kontener IBC w transporcie zwrotnym
  聲 Trwa?e pojemniki idealne do ustawiania w stosy, przechowywania
  i transportu
  聲 Nape?nione kontenery
  聲 Oszcz?dne, aseptyczne, czyste i wydajne systemy

  Aby uzyska? wi?cej informacji prosimy o kontakt z nami. Z przyjemno?ci? b?dziemy s?u?y? pomoc?.

  Autofill system